Specialisatie in de rechtspraak: argumenten pro en contra, modaliteiten en verbreiding


Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe rechtsgebieden leiden geregeld tot pleidooien voor nieuwe specialistische rechtspraakvoorzieningen. Tegenover de verwachte voordelen van specialisatie staan echter mogelijke risico’s en kosten. Discussies over nut en noodzaak van rechterlijke specialisatie zijn vaak nogal normatief getint en gaan vooral over sterke en zichtbare vormen van specialisatie. Meer aandacht voor en empirische informatie over het functioneren en de effecten van ‘zwakkere’ en minder zichtbare vormen van specialisatie is wenselijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G.M. Böcker

Verschijning: november 2023

Archiefcode: AA20230841

concentratie efficiëntie kwaliteit legitimiteit specialisatie specialistische rechtspraak tunnelvisie

Metajuridica Rechtspleging

Verdieping Verdiepend artikel