Toont alle 6 resultaten

december 2001

Katern 81: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Ministeriële verantwoordelijkheid

R. de Lange

In een goed functionerende democratie zijn er grenzen gesteld aan de macht van de machthebbers. In Nederland is dit ook zeker zo en een van deze grenzen, ministeriële verantwoordelijkheid wordt in onderstaand artikel besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1999
AA19990809

Rechtsvinding

J.A. Pontier

Post thumbnail Een introductie voor eerstejaars rechtenstudenten in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.

9789069162027 - 01-07-1998

Rechtsvinding (Digitaal boek)

J.A. Pontier

Post thumbnail Een introductie voor eerstejaars rechtenstudenten in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.

9789069162027 - 01-07-1998

Sancties

M. Henket

Dit artikel is het eerste in een reeks over sancties. Het beoogt enkele oriëntatiepunten te bieden waaraan in latere bijdragen gerefereerd zou kunnen worden. Na een voorstel tot begripsbepaling (paragraaf 2) volgt een korte vergelijking van de wijze van sanctionering in de verschillende rechtsgebieden (paragraaf 3). Paragraaf 4 behandelt het onderscheid tussen punitieve, reparatoire en andersoortige sancties. De overige paragrafen zijn gewijd aan criteria voor sanctionering. Dat daarbij relatief veel aandacht uitgaat naar de procedure sluit niet alleen aan bij ontwikkelingen in het geldende recht, maar ook bij de aandacht in de rechtsfilosofie voor procedurele rationaliteit en legitimiteit.

Overig | Rode draad | Sancties
januari 1997
AA19970006

STOP-reactie: een vrijwillige handreiking?

R. Coolwijk

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de STOP-reactie die bij ontspoorde kinderen van jonger dan 12 jaar wordt toegepast. De auteur verhaalt vooral over de vrijwilligheid van deze actie ten opzichte van de ouders van het ontspoorde kind.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 2001
AA20010549

Toont alle 6 resultaten