legitimiteit

Toont alle 7 resultaten

Dissenting opinions bij het Europees Hof van Justitie: mogelijk én aanbevelenswaardig

H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail De dissenting opinion in deze aflevering van Rode Draad ‘Dissenting Opinions’, geschreven door Henri de Waele, betreft, enigszins circulair, juist de mogelijkheid voor rechters bij het Europees Hof van Justitie om dissenting opinions uit te brengen.

Rode draad | Dissenting opinions
april 2024
AA20240360

december 2001

Katern 81: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Ministeriële verantwoordelijkheid

R. de Lange

In een goed functionerende democratie zijn er grenzen gesteld aan de macht van de machthebbers. In Nederland is dit ook zeker zo en een van deze grenzen, ministeriële verantwoordelijkheid wordt in onderstaand artikel besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1999
AA19990809

Rechtsvinding (Digitaal boek)

J.A. Pontier

Post thumbnail Een introductie voor eerstejaars rechtenstudenten in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.

9789069162027 - 01-07-1998

Sancties

M. Henket

Dit artikel is het eerste in een reeks over sancties. Het beoogt enkele oriëntatiepunten te bieden waaraan in latere bijdragen gerefereerd zou kunnen worden. Na een voorstel tot begripsbepaling (paragraaf 2) volgt een korte vergelijking van de wijze van sanctionering in de verschillende rechtsgebieden (paragraaf 3). Paragraaf 4 behandelt het onderscheid tussen punitieve, reparatoire en andersoortige sancties. De overige paragrafen zijn gewijd aan criteria voor sanctionering. Dat daarbij relatief veel aandacht uitgaat naar de procedure sluit niet alleen aan bij ontwikkelingen in het geldende recht, maar ook bij de aandacht in de rechtsfilosofie voor procedurele rationaliteit en legitimiteit.

Overig | Rode draad | Sancties
januari 1997
AA19970006

Specialisatie in de rechtspraak: argumenten pro en contra, modaliteiten en verbreiding

A.G.M. Böcker

Post thumbnail Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe rechtsgebieden leiden geregeld tot pleidooien voor nieuwe specialistische rechtspraakvoorzieningen. Tegenover de verwachte voordelen van specialisatie staan echter mogelijke risico’s en kosten. Discussies over nut en noodzaak van rechterlijke specialisatie zijn vaak nogal normatief getint en gaan vooral over sterke en zichtbare vormen van specialisatie. Meer aandacht voor en empirische informatie over het functioneren en de effecten van ‘zwakkere’ en minder zichtbare vormen van specialisatie is wenselijk.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2023
AA20230841

STOP-reactie: een vrijwillige handreiking?

R. Coolwijk

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de STOP-reactie die bij ontspoorde kinderen van jonger dan 12 jaar wordt toegepast. De auteur verhaalt vooral over de vrijwilligheid van deze actie ten opzichte van de ouders van het ontspoorde kind.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 2001
AA20010549

Toont alle 7 resultaten