Spanningen bij de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming door de faillissementscurator


Op 30 januari 2023 promoveerde Minke Reijneveld aan de Radboud Universiteit met het proefschrift ‘Gegevensbescherming in faillissement’. In deze bijdrage vertelt ze over haar onderzoek.