Selma antwoordt

Beantwoording rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht


In deze bijdrage wordt het antwoord gegeven op de rechtsvraag over intellectuele eigendomsrecht die verscheen in het juninummer 2011 van Ars Aequi (AA20110484)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.L. Gellaerts

Verschijning: november 2011

Archiefcode: AA20110835

auteursrecht intellectuele eigendomsrecht merkenrecht merkenregister modellenrecht octrooirecht

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag