Ruimte door regels


Nationale wetgevers en lokale regelgevers lijken het over één ding eens te zijn: een teveel aan regels zorgt voor ‘druk’. Gestreefd moet worden naar een ‘regellichte’ omgeving. Maar zijn regels altijd drukkend? Leidt vermindering van regels altijd tot meer vrijheid? In dit artikel onderscheidt Pauline Westerman verschillende soorten regels, analyseert en bekritiseert zij een vaak aangeprezen strategie ter vermindering van de regeldruk en tot slot draagt zij enkele alternatieven aan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.C. Westerman

Verschijning: oktober 2012

Archiefcode: AA20120720

handelingsvrijheid regeldruk regels zorgplicht

Metajuridica Rechtsfilosofie

Verdieping Verdiepend artikel