Toont alle 3 resultaten

Autonomie in het socialezekerheidsrecht

F.J.L. Pennings

Post thumbnail

Autonomie in het socialezekerheidsrecht is beperkt, aangezien aan alle uitkeringsregelingen voorwaarden zijn verbonden. De voorwaarden verschillen aanzienlijk van karakter: waar ze in de volksverzekeringen vooral gevolgen verbinden aan samenleven met anderen, zijn ze in de werknemersverzekeringen sterk gericht op terugkeer naar betaalde arbeid. Bij de uitvoeringsorganen zien we dat er een ontwikkeling is van een hoge mate van zelfbestuur naar gebondenheid aan een strikt kader.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170618

Regels in de praktijk

Handhaving van socialezekerheidswetgeving

P. de Winter

Handhaving in de sociale zekerheid staat hoog op de agenda. De regels zijn streng. Toch vinden uitvoerende medewerkers manieren om tussen de regels te handhaven. Medewerkers hebben verschillende handhavingsstijlen en ook uitvoeringsinstanties verschillen in de uitvoering. In deze bijdrage wordt het verschil tussen regels in de praktijk en regels op papier beschreven in de socialezekerheidscontext.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2020
AA20200303

Toegang tot de rechter in het sociale verzekeringsrecht

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 3 april 1990, (Cras, Hugenholtz, Spaas) Deze uitspraak van de CRvB laat duidelijk zien dat artikel 6 EVRM ook betekenis heeft voor het sociaal verzekeringsrecht. Het administratieve rechtsverkeer tussen uitvoeringsorganen en verzekerden valt als zodanig echter niet direct onder art. 6 EVRM. Wel volgt uit artikel 6 dat een uitvoeringsorgaan de gang tot de rechter niet duidelijk mag beperken of belemmeren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1990
AA19900851

Toont alle 3 resultaten