Rechtsvraag (229) Goederenrecht

Overdracht, Hypotheekrecht en Derdenbescherming


Rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij onder andere het hypotheekrecht, eigendomsrecht, overdracht en derdenbescherming aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Rodenburg

Verschijning: december 1993

Archiefcode: AA19930895

algemene titel derdenbescherming erfopvolging overdracht prioriteit voorrang

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag