Rechtsvraag (197) nietigheid en vernietigbaarheid


Rechtsvraag waarbij het onderscheid tussen nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Brunner

Verschijning: september 1990

Archiefcode: AA19900562

geldigheid nietigheid overeenkomst rechtshandeling vernietigbaarheid wilsgebreken

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag