Rechtskeuze op postdivortile alimentatie: een Hollandse verlegenheidsoplossing


Hoge Raad 21 februari 1997, nr. 16.216, ECLI:NL:HR:1997:ZC2288, RvdW 1997, 56 C. Ook wel bekend als Iraanse echtscheiding.

In dit uitvoerig gemotiveerde arrest is de rechtskeuze bij postdivortiële alimentatie aan de orde. In het arrest en de noot wordt hier dieper op ingegaan omdat het Haags Alimentatieverdrag hier over zwijgt.