Rechtsgeschiedenis als verlengsnoer


In deze amuse wordt ingegaan op de verbreding van de rechtsgeschiedenis. Waar deze voorheen alleen het privaatrecht betrof, wordt er nu ook ingegaan op andere rechtsgebieden. In deze amuse komen korte stukjes rechtsgeschiedenis aan de orde van: Europees recht, rechtsvergelijking, rechtssociologie, auteursrecht en het nieuwe vak ‘Dier en recht’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.C. Winkel

Verschijning: mei 2009

Archiefcode: AA20090296

auteursrecht Europees recht rechtsgeschiedenis Romeins recht vakgebied verbreding verdieping volkenrecht

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Opinie Amuse