rechtsgeschiedenis

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Behoud leerstoelen rechtsgeschiedenis en metajuridica

L.C. Winkel

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke opheffing van de leerstoelen rechtsgeschiedenis, rechtssociologie en rechtsfilosofie aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2003
AA20030333

De bejaerde wezen

M. van der Vrugt

Bejaerde wezen is de term die Hugo de Groot gebruikt om de meerderjarige wilsonbekwamen aan te duiden. Hij en zijn tijdgenoot Antonius Matthaeus II zijn de auteurs van twee werken die bepalend zijn geweest voor de wijze waarop in het burgerlijk recht en in het strafrecht de positie van de bejaerde wees werd gezien ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hun geschriften hebben echter niet alleen de na hen levende geleerden, maar ook de practici die de bejaerde wezen van de mondigen moesten onderscheiden, beïnvloed.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
september 1991
AA19910636

Een ‘flashback’ van de Nederlandse adoptieregeling

E. von Bóné

In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis en werking van het adoptierecht in Nederland.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2005
AA20050130

Geschiedenis van het strafrecht in Europa (Digitaal boek)

R. Martinage, A.A. Wijffels

Post thumbnail Dit boek biedt studenten een eerste kijk in het gemeenschappelijk historisch erfgoed van het strafrecht in Europa. Deze uitgave is te gebruiken als een aanvulling op het vak strafrechtsgeschiedenis, maar kan eveneens nuttig zijn als een algemene achtergrond voor alwie in de hedendaagse Europese strafrechtsvergelijking geïnteresseerd is.

9789069164557 - 30-07-2002

Het proces Luther

J. Remmelink

In dit artikel wordt beschreven, hoe de hervormer Maarten Luther vanwege zijn verzet tegen de toenmalige wantoestanden in de kerk door Rome tot ketter is verklaard en zich daarna moest verantwoorden in de Rijksdag te Worms in 1521. Hoe is dat proces verlopen? Was erd sprake van een fair hearing?

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
januari 2003
AA20030007

Historische Wortels van het Recht

L. van den Berge, R. Kindt, M. Neekilappillai, J.J. Valk

Post thumbnail Dit boek bevat tweeëntwintig toegankelijke, maar toch diepgravende rechtshistorische bijdragen die getuigen van de relevantie van de rechtsgeschiedenis voor een goed begrip van het huidige recht.

9789069163598 - 16-05-2014

Historische Wortels van het Recht (Digitaal boek)

L. van den Berge, R. Kindt, M. Neekilappillai, J.J. Valk

Post thumbnail Dit boek bevat tweeëntwintig toegankelijke, maar toch diepgravende rechtshistorische bijdragen die getuigen van de relevantie van de rechtsgeschiedenis voor een goed begrip van het huidige recht.

9789069163598 - 16-05-2014

History is bunk

M.W. Hesselink, H. Wattendorff

Redactioneel artikel waarin gepleit wordt voor een grondige bestudering van de rechtsgeschiedenis tijdens de rechtenstudie om op die manier inzicht te verwerven in de historische gegrondheid en de werking van het hedendaagse recht.

Opinie | Redactioneel
februari 1991
AA19910116

Justinianus legislator

J.E. Spruit

In dit eerste artikel in de reeks Digesten wordt de geschiedenis en de verschillende onderdelen van het Corpus Iuris Civilis besproken. Verder wordt er ingegaan op de receptie van het Romeinse recht en de bron van het Nederlandse burgerlijk recht.

Overig | Rode draad | Digesten
juni 2005
AA20050433

maart 2007

Katern 102: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

Over recht gesproken

Een inleiding tot het recht

W.P. Boor, A. Soeteman

Post thumbnail Een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel.

9789069168296 - 20-07-2016

Over recht gesproken (Digitaal boek)

Een inleiding tot het recht

W.P. Boor, A. Soeteman

Post thumbnail Een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel.

9789069168296 - 20-07-2016

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond