Toont alle 10 resultaten

De Franse Conseil d’Etat en het ongeschreven volkenrecht

De historische ontwikkeling van de verhouding tussen internationaal en nationaal recht

J.W.A. Fleuren

Joseph Fleuren bespreekt in dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ de historische ontwikkeling van de hiërarchie tussen internationaal en nationaal recht. Hij stelt dat het individu van oudsher altijd gebonden is geweest aan normen van zowel internationaal als nationaal recht. Vanaf de negentiende en twintigste eeuw werd door het opkomende dualisme steeds vaker aangenomen dat internationaal recht alleen gericht is aan staten en niet rechtstreeks de burgers van die staten kan binden. Na de Tweede Wereldoorlog trad er een kentering op in het denken over hiërarchie. Sindsdien blijkt het internationale recht burgers soms weer rechtstreeks te kunnen binden.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
juli 2012
AA20120510

De humanitaire grenzen aan het volkenrechtelijk mandaat

K.M. Manusama

Post thumbnail De volkenrechtelijke grenzen aan het gebruik van geweld staan onder druk. Humanitaire overwegingen beginnen de overhand te krijgen boven de traditionele grenzen van het VN-Handvest. Terwijl de discussie over humanitaire interventie in de wereld verder gaat, wordt de Nederlandse besluitvorming geregeerd door het edict van Davids: geen interventie zonder volkenrechtelijk mandaat.

Opinie | Tweeluik
juni 2015
AA20150463

Gouden tijden voor het volkenrecht

N.J. Schrijver

In de rubriek `onderwijs´ staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal.In dit artikel staat de ontwikkeling in het volkenrecht centraal.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2001
AA20010780

Het bestaansrecht van niet-bestaande staten

E.H. Hondius

Opinie | Column
februari 2010
AA20100089

Hongarije t. Slowakije

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 16 oktober 2012, zaak C-364/10, ECLI:NL:XX:2012:BY1503 (Hongarije/Slowakije)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2013
AA20130491

Oorlog en Recht: een onverenigbare combinatie?

N. de Boer, J. Giltaij

In deze redactionele inleiding bij het bijzonder nummer 'Oorlog en recht' wordt ingegaan op de verschillende bijdragen die in dit nummer naar voren komen.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Opinie | Redactioneel
juli 2009
AA20090435

Pseudomorfose van soeverein Taiwan naar de historische Republiek China (1912-1949)

W. Somers

Werner Somers promoveerde op 6 november 2020 aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘De staat van Taiwan. Een volkenrechtelijke analyse’. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek en de roerige geschiedenis van China en Taiwan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2021
AA20210507

Recht op ontwikkeling als nieuw beginsel van modern volkenrecht

P.J.I.M. de Waart

In dit artikel wordt ingegaan op het gebruik van rechtsbeginselen binnen het volkenrecht. Er wordt ingegaan op het feit dat rechtsbeginselen in het internationaal recht aan ontwikkelingen bloot staan. In het artikel worden de fundamentele beginselen van het volkenrecht beschreven, zoals de soevereiniteit van het volk. Daarna wordt ingegaan op rechtsbeginselen binnen de internationale rechtsgemeenschap.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910944

Rechtsgeschiedenis als verlengsnoer

L.C. Winkel

In deze amuse wordt ingegaan op de verbreding van de rechtsgeschiedenis. Waar deze voorheen alleen het privaatrecht betrof, wordt er nu ook ingegaan op andere rechtsgebieden. In deze amuse komen korte stukjes rechtsgeschiedenis aan de orde van: Europees recht, rechtsvergelijking, rechtssociologie, auteursrecht en het nieuwe vak 'Dier en recht'.

Opinie | Amuse
mei 2009
AA20090296

Toont alle 10 resultaten