Europees recht

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Europees recht en de opleiding Nederlands recht; de Utrechtse variant

K.J.M. Mortelmans

Door de werking van het Europese recht worden nationale barrières - juridische en andere - geslecht en komen Europese regelingen tot stand. Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat een groeiende vraag naar juristen met een gedegen kennis van het Europese recht. De Nederlandse juridische faculteiten spelen op deze ontwikkelingen in. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de Utrechtse variant.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1995
AA19950678

Grootschalige internationale fraude in de btw

Het Europa College in Brugge: een life-time experience

E.J. Poelman

In dit artikel wordt de éénjarige Master's opleiding in het Europees recht verzorgd door het Europa college in Brugge beschreven. Aan de orde komen het curriculum, de docenten, huisvesting en het studentenleven.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 1997
AA19970710

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EG

K. Kliphuis

In dit artikel wordt ingegaan op de websites van het EHRM (www.ehcr.coe.int) en het HvJEG (http://curia.eu.int) die belanrijke uitspraken op het gebied van de mensenrechten van deze twee rechtsprekende Europese instanties publiceren.

Overig | Website
november 2003
AA20030899

Inbedding van Europese procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde (Digitaal boek)

M.V. Polak

Post thumbnail Dit boek is gewijd aan de inbedding van supranationale procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde. Hoe gaan wetgever, rechter en bestuur in Nederland te werk bij hun pogingen Europese regelgeving en rechtspraak in te bedden in ons bestuurs-, straf- en burgerlijk procesrecht en welke lessen kunnen wij daaruit trekken?

9789069167145 - 23-08-2010

Jurisprudentie Europees recht 1963-2023

J.W. Sap

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de EU van 1963 tot 2023. Elke uitspraak is voorzien van een beknopte noot.

9789493199798 - 02-01-2023

september 1990

Katern 36: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

J.M. Verschuuren

maart 2003

Katern 86: Europees privaatrecht

J.W. Rutgers

Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht

De hoofdlijnen en de belangrijkste doelstellingen op een rij

A.G.A. Nijmeijer

Post thumbnail Het omgevingsrecht is veel te complex geworden, volgens de regering. De wet- en regelgeving binnen dit rechtsgebied moeten ‘eenvoudig beter’. Daartoe is medio 2014 een wetsvoorstel Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel belooft grote veranderingen in het omgevingsrecht teweeg te brengen. Tijd voor een eerste kennismaking met dit majeure en ambitieuze wetsvoorstel.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2014
AA20140902

Piet Hein Donner

D.J. Verhey, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail Voor de zomer sprak Ars Aequi met Piet Hein Donner in het mooie gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Donner was onder andere minister van Justitie, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na deze indrukwekkende loopbaan, is hij sinds begin 2012 vice-president van de Raad van State. Donner vertelde ons over zijn studie en carrière, deelde een bijzondere juridische ervaring en gaf tips aan huidige studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
oktober 2014
AA20140696

Polbud: een paradigmawisseling voor grensoverschrijdende omzettingen?

T.A. Keijzer, O. Oost, P.J. Suurd

Op 25 oktober jongstleden wees het Europese Hof van Justitie arrest in de Polbud-zaak. Het arrest vormt een interessante toevoeging aan het reeds indrukwekkende bouwsel van het Hof van Justitie inzake grensoverschrijdende omzettingen. In deze bijdrage bespreken wij de Polbud-zaak en wordt deze in een breder verband geplaatst. Zien wij het goed, dan heeft het Hof van Justitie het uitvoeren van een grensoverschrijdende omzetting aanzienlijk vereenvoudigd. De werkelijkezetelleer lijkt bovendien nog verder dan reeds het geval was in het defensief te worden gedrongen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2017
AA20170979

Recht door de wolken

Doorwerking van internationaal en Europees recht

J.W. Sap

Post thumbnail In Recht door de wolken wordt de interactie tussen internationaal, Europees en nationaal recht geïllustreerd aan de hand van enkele actuele thema’s.

9789493333178 - 08-05-2024

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond