Reaktie: de universiteit als beroepsopleiding (inclusief nawoord)


Reactie van mr. D.W. Bruil op het artikel ‘de beroepsopleiding notariaat’. Bruil betoogt dat het aanleren van verdergaande praktische vaardigheden in de opleiding niet als zodanig tot onderwijsdoel verheven dient te worden. Daarentegen dient meer nadruk te liggen op theoretische, verdiepende vakken, waarmee de student zich het juridisch denken eigen kan maken. Met een nawoord van Fernhout, Otto, Span en Van Rijthoven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.W. Bruil

Verschijning: november 1988

Archiefcode: AA19880759

beroepsopleiding beroepsopleiding notariaat kennis notariaat notaris praktijk vaardigheden

Perspectief Perspectiefartikel