Reactie op ‘Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw’


In dit artikel geeft een arts én jurist een reactie op een eerder verschenen artikel in Ars Aequi over abortus.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.G.J.M. Kortmann

Verschijning: Januari 1993

Archiefcode: AA19930023

abortus ongeboren kind persoonlijkheid zelfbeschikking

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Opinie Reactie/nawoord

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen