Reactie op ‘Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw’


In dit artikel geeft een arts én jurist een reactie op een eerder verschenen artikel in Ars Aequi over abortus.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.G.J.M. Kortmann

Verschijning: januari 1993

Archiefcode: AA19930023

abortus ongeboren kind persoonlijkheid zelfbeschikking

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Opinie Reactie/nawoord