abortus

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze bijdrage behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' worden een strip met daarin een discussie over abortus en een kruiswoordpuzzle met juridische achtergrond afgedrukt. Beide 'artikelen' zijn in eerdere jaargangen van Ars Aequi verschenen.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
juli 1991
AA19910527

Abortus, euthanasie en hulp bij zelfdoding

N. Rozemond

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
april 2010
AA20100285

Beantwoording rechtsvraag (262) materieel strafrecht

Een schot op de (eigen) foetus

J. Remmelink

Beantwoording rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarin aan de orde komt in hoeverre een moeder in Nederland strafbaar is voor het eigenhandig plegen van abortus.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1997
AA19970646

Conservatief rechterlijk activisme in de Verenigde Staten: over een op hol geslagen hooggerechtshof

R. van der Hulle

Post thumbnail Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft onlangs belangrijke uitspraken gedaan over onder meer abortus, vuurwapens en klimaatverandering. Vooral de beslissing om het – al bijna een halve eeuw geleden erkende – grondrecht op abortus te overrulen heeft tot veel opschudding geleid. Volgens sommigen heeft het hooggerechtshof de Verenigde Staten vele jaren terug in de tijd gezet. Een en ander is een direct gevolg van de benoeming van drie uitgesproken conservatieve leden van het hooggerechtshof tijdens het presidentschap van Donald Trump. In deze bijdrage wordt de huidige koers van het hoogste Amerikaanse rechtscollege nader bezien.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220959

Cur Homo Deus? Enige overwegingen omtrent het recht op leven

T.J.M. Mertens

Post thumbnail Bestaat er slechts een gradueel verschil tussen het recht op leven en de andere, aan de mens als mens toekomende rechten of is het recht op leven van een andere orde? En verder: wat impliceert dat recht en wie gaat er eigenlijk over? Deze vragen komen hier aan de orde zonder ze te antwoorden. Wie weet immers wat dat is: leven?

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2021
AA20210907

De regeling van abortus in het verenigde Duitsland

T. Barkhuysen

In het verenigde Duitsland gelden nu twee verschillende abortusregelingen: de liberale DDR-regeling, die van toepassing blijft in de deelstaten die voor de vereniging de DDR vormden, en een veel minder liberale regeling in de 'Westduitse' deelstaten. Op grond van het Einigungsvertrag moet de Duitse wetgever aan deze situatie voor het einde van 1992 een einde maken en één abortusregeling voor het verenigde Duitsland ontwerpen. In dit artikel wordt eerst het grondwettelijk kader geschetst waarbinnen een dergelijke regeling moet passen. Daarna worden de (juridische) mogelijkheden onderzocht om de DDR-regeling als regeling voor heel Duitsland in te voeren en daarmee een van de laatste restanten van het DDR-recht in het verenigde Duitsland te behouden.

Verdieping | Studentartikel
januari 1992
AA19920014

Een prijskaartje van zelfbeschikking; over wrongful conception, wrongful birth, adoptie en abortus

A.L.M. Keirse

Dit artikel behandelt het vraagstuk omtrent de wrongful birth, oftewel wanneer een kind eigenlijk niet meer geboren had moeten worden, maar door een medische fout toch geboren is.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2004
AA20040607

Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw

N. Holtrust, I. de Hondt

In dit artikel bij de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' wordt ingegaan op de in 1992 opkomende beweging en gedachten die opkwamen voor de rechten van de ongeboren vrucht. Deze beweging en gedachten staan haaks op het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en de keuze voor het moederschap en zijn een aantasting van de emancipatie volgens de auteur. De auteur gaat daarbij in op meningen die leven in Nederland en het buitenland ten aanzien van abortus.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
oktober 1992
AA19920576

december 2006

Katern 101: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

december 1991

Katern 41: Europees recht

- UL Europa Instituut

maart 1993

Katern 46: Media- en telecommunicatierecht

E.J. Dommering, N.A.N.M. van Eijk, C. Groeneveld, G.A.I. Schuijt

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond