langstlevende echtgenoot

Toont alle 4 resultaten

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Handvaten bij de andere wettelijke rechten uit Boek 4 BW voor de langstlevende echtgenoot en kinderen

M.R. Beuker

Andere wettelijke rechten (dan de legitieme) zijn rechten als het verzorgingsvruchtgebruik. Het gaat daarbij om het nadere invulling geven aan de open normen die in Boek 4 gebruikt worden bij de andere wettelijke rechten. Mark Beuker doet op dit punt een aantal suggesties. Het stappenplan gebruikt als eerste indicatie van de verzorgingsbehoefte een vergelijking met […]

Het nieuwe erfrecht in een notendop

W.D. Kolkman

Op 1 januari 2003 ziet het nieuwe erfrecht het licht. Het oude, in Boek 4 neergelegde erfrecht maakt plaats voor vers recht. Het fonkelnieuwe erfrecht laat van het oude, vergrijsde Boek 4 geen spaander heel. Alle leerstukken gaan op de schop. In dit artikel licht ik kort de meest in het oog springende noviteiten toe, zonder de illusie hoog te houden volledig te zijn. Onder de loep worden genomen de aanmerkelijk verbeterde positie van de langstlevende echtgenoot, de degradatie van de rol van de legitimaris en het fenomeen ‘andere wettelijke rechten’.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2002
AA20020716

Nawoord op bovenstaande reactie

G.J.C. Lekkerkerker

Prof. mr. Lekkerkerker, geïnterviewde in eerder nummer van Ars Aequi, geeft een nawoord op een reactie die uitspraken in het interview over de langstlevende echtgenoot.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930095

Reactie op het interview met mr. G.J.C. Lekkerkerker

M.J.A. van Mourik

Reactie van prof. Van Mourik op een interview waarbij de langstlevende echtgenoot aan de orde komt. Van Mourik gaat in op de in zijn ogen onjuiste stellingen van de geïnterviewde, Lekkerkerk.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930094

Toont alle 4 resultaten