Prestatieontlening III – Staat-Den Ouden


Hoge Raad 20 november 1987, nr. 13023, ECLI:NL:HR:1987:AD0056, RvdW1987, 219, Informatierecht AMI1988/2, 36 (Staat/Den Ouden). Ook bekend als Prestatieontlening III.

Derde publicatie in een reeks annotaties waarin de prestatieontlening aan de orde komt. Wederom wordt geoordeeld dat de prestatieontlening geen onrechtmatige daad is in mededingingsrechtelijke zin. In de noot wordt hier wederom op in gegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Cohen Jehoram

Verschijning: december 1988

Archiefcode: AA19880869

Hoge Raad 20-11-1987 (ECLI:NL:HR:1987:AD0056) zaaknummer: 13023

informatierecht mededingingsrecht prestatiebescherming prestatieontlening vrije nieuwsgaring

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrechtMededingingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie