vrije nieuwsgaring

Toont alle 12 resultaten

De eeuwige stem van de verdachte

L. van den Berge, M. Neekilappillai

 
De nieuwe persrichtlijn van de Raad voor de rechtspraak staat journalisten bij strafzaken in beginsel toe geluidsopnamen te maken van de stem van de verdachte. Op die manier zou het publiek een betere indruk kunnen krijgen van wat er in de rechtszaal gebeurt. De steeds toenemende mediatisering van de rechtspraak brengt daarnaast echter belangrijke nadelen met zich mee, die tot nog toe onvoldoende lijken te worden onderkend.

Opinie | Redactioneel
mei 2013
AA20130349

Het lek van Nootdorp, beschouwingen over het verschoningsrecht van journalisten

P.J.R. Habraken

Mag een journalist zich ter bescherming van zijn bronnen verschonen van het afleggen van getuigenis in rechte? In dit artikel wordt naar aanleiding van de geruchtmakende 'Nootdorp-affaire' het geldende recht met betrekking tot het journalistieke verschoningsrecht onderzocht. Hierbij komt aan de orde de vraag, of artikel 10 ECRM — eventueel in verband met artikel 19 BuPo-verdrag — de journalist in dat opzicht wellicht nieuwe mogelijkheden biedt.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1989
AA19890825

maart 1988

Katern 26: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout, M.Ph. van Sint Truiden

december 1995

Katern 57: Staatsrecht

J. Bokma

juni 1997

Katern 63: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

maart 2000

Katern 74: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

september 2000

Katern 76: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt

december 2000

Katern 77: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

juni 2001

Katern 79: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt

juni 2004

Katern 91: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Prestatieontlening II-Vrijheid van nieuwsgaring (NOS-KNVB)

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 23 oktober 1987, nr. 12916, ECLI:NL:HR:1987:AD0055, RvdW 1987, 191, Informatierecht AM11988/2 (NOS/KNVB) Uitspraak van de Hoge Raad op het snijvlak van het intellectuele eigendomsrecht, mediarecht en mededingingsrecht waarbij de Hoge Raad de volgende rechtsregels formuleert: Prestatieontlening in de mededinging is geen onrechtmatige daad. Vrijheid van nieuwsgaring omvat geen recht op informatie. In de noot wordt dieper op de prestatiebescherming in gegaan en wordt eerdere jurisprudentie en literatuur aangehaald.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1988
AA19880461

Prestatieontlening III – Staat-Den Ouden

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 november 1987, nr. 13023, ECLI:NL:HR:1987:AD0056, RvdW1987, 219, Informatierecht AMI1988/2, 36 (Staat/Den Ouden). Ook bekend als Prestatieontlening III. Derde publicatie in een reeks annotaties waarin de prestatieontlening aan de orde komt. Wederom wordt geoordeeld dat de prestatieontlening geen onrechtmatige daad is in mededingingsrechtelijke zin. In de noot wordt hier wederom op in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1988
AA19880869

Toont alle 12 resultaten