Predictive identification

Tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming


Predictive identification is een vorm van predictive policing – het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data – waarbij personen als potentiële misdadigers worden aangewezen. In dit redactioneel worden twee strafrechtelijke bezwaren tegen predictive policing aangevoerd: allereerst kan predictive policing misbruik van bevoegdheid en etnisch profileren in de hand werken en ten tweede verstoort predictive identification mogelijk de balans tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming in de Nederlandse rechtsorde.