Toont alle 7 resultaten

‘Bij veel studenten ontbreekt een academische begaafdheid’

Interview met prof.dr. C.I. Dessaur (Andreas Burnier)

R. de Bock, J.F.L. Roording

Catharina Irma Dessaur (1931) studeerde filosofie, eerst te Amsterdam, later te Leiden. Tijdens haar studie was zij werkzaam in het onderwijs en op het ministerie van CRM. Bij prof. mr. W.H. Nagel in Leiden, waar zij van 1968 tot 1972 wetenschappelijk medewerker was, promoveerde ze in 1971 op 'Foundations of Theory-Formation in Criminology'. Sinds 1971 was zij verbonden aan het Criminologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, vanaf 1973 als hoogleraar. Op 1 juli 1988 heeft zij afscheid genomen van de KU, ter gelegenheid waarvan zij onlangs een rede hield. Zij was redactielid van Delikt en Delinkwent en schreef onder het pseudoniem Andreas Burnier vele romans en essays. In dit interview blikt ze terug op haar tijd als hoogleraar en haar tijd op de KU.Daarnaast bespreekt ze haar visie op de taak van de criminologie, de doodstraf en euthanasie. Ook de rol van vrouwen in de criminaliteit en de positie van vrouwen in de wetenschap komt aan de orde.

Verdieping | Interview
november 1988
AA19880746

Gedragsbeïnvloeding op maat. Nieuwe contouren in het jeugdstrafrecht

M.A.H. Kempen

Op 1 februari 2008 traden de Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen en het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen in werking. De wet, met brede steun in beide Kamers der Staten-Generaal aanvaard, vergroot de mogelijkheden tot het bieden van rechterlijk maatwerk in de benadering van jeugdigen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2008
AA20080375

Het verzekeren van digitale risico’s: de cyberverzekering

N.M. Brouwer

Deze bijdrage gaat nader in op een relatieve nieuwkomer in verzekeringsland: de cyberverzekering. De cyberverzekering biedt dekking voor schade als gevolg van de verwezenlijking van cyberrisico’s: de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van IT en computernetwerken. Tegen de achtergrond van de werking en het belang van verzekeren in het algemeen analyseert de auteur de inhoud en karakteristieken van de cyberverzekering, alsmede de te verwachten knelpunten bij de interpretatie en toepassing daarvan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2022
AA20220239

juni 1996

Katern 59: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, R. Teijl

Nawoord op bovenstaande reactie

R. Dufour

Nawoord van de oorspronkelijke auteur op een reactie op zijn artikel waarin hij tegenargumenten geeft tegen de bezwaren van de auteur op het afschaffen van het drugsverbod.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940801

Predictive identification

Tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming

D.B. Sander, B.F.M. Vulto

Predictive identification is een vorm van predictive policing - het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data - waarbij personen als potentiële misdadigers worden aangewezen. In dit redactioneel worden twee strafrechtelijke bezwaren tegen predictive policing aangevoerd: allereerst kan predictive policing misbruik van bevoegdheid en etnisch profileren in de hand werken en ten tweede verstoort predictive identification mogelijk de balans tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming in de Nederlandse rechtsorde.

Opinie | Redactioneel
november 2019
AA20190827

Reactie op ‘Drugsverbod: waarom?’

R. Groen

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over afschaffing van het verbod op drugs om op die manier de criminaliteit tegen te gaan.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940800

Toont alle 7 resultaten