Pleidooi voor herstelrecht


Het Nederlandse strafklimaat wordt al jaren strenger, en de roep om hardere straffen neemt toe. Dit redactioneel betoogt dat vergeldingsgericht straffen inherent verkeerd is, omdat het voortvloeit uit de illusie dat we afzonderlijke individuen zijn, afgescheiden van de rest van de wereld. Bovendien leidt deze benadering tot grote schade aan daders en de samenleving. Daarom moet de huidige aanpak van het strafrecht, waarin intentionele leedtoevoeging een grote rol speelt, worden vervangen door herstelrecht, dat draait om het herstellen van de schade en van de relatie tussen dader, slachtoffer en de maatschappij als geheel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Bakker

Verschijning: mei 2022

Archiefcode: AA20220347

dader detentie gemeenschap herstelrecht leedtoevoeging resocialisatie slachtoffer straffen vergeldingsdrang

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Redactioneel