herstelrecht

Toont alle 5 resultaten

‘Knap lastig, lastig knap’ – prof.mr. Jannes Eggens (1891-1964)

T.E. Booms

Post thumbnail ‘Meijers en Scholten worden door velen als de grootste civilisten van de twintigste eeuw beschouwd. Vraagt men naar de drie grootsten, dan wordt de naam van Eggens vaak aan dit tweetal toegevoegd’, schreef Ewoud Hondius in 1987. Maar wie was die Eggens dan? Tom Booms geeft een overzicht van de persoon en zijn werk.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2014
AA20140393

Herstelrechtelijke afhandeling in het jeugddelinquentierecht: een vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland

L. Hofkens, J. Put, S.E. Rap

Post thumbnail Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is de aandacht voor herstelrecht sterk toegenomen. In welke mate en in welke van de vele mogelijke vormen herstelrecht in de nationale jeugddelinquentiesystemen geïmplementeerd wordt, varieert echter. In deze bijdrage vergelijken we de Vlaamse herstelrechtelijke mogelijkheden van herstelbemiddeling en het herstelgericht groepsoverleg (hergo) met de Nederlandse opties Het Alternatief (Halt) en mediation in strafzaken (MiS).

Bijzonder nummer | Reizen naar Recht
juli 2024
AA20240692

Milieucriminaliteit en herstelrecht

N. Lgarah, D.B. Sander

In dit redactioneel gaan we in op de positie van slachtoffers van milieudelicten in strafprocedures die als reactie daarop worden gevoerd. Deze positie kan niet altijd als even sterk worden aangemerkt. Ook vragen we aandacht voor een meer slachtoffergerichte benadering van dit type criminaliteit: herstelrecht.

Opinie | Redactioneel
februari 2021
AA20210107

Pleidooi voor herstelrecht

J. Bakker

Het Nederlandse strafklimaat wordt al jaren strenger, en de roep om hardere straffen neemt toe. Dit redactioneel betoogt dat vergeldingsgericht straffen inherent verkeerd is, omdat het voortvloeit uit de illusie dat we afzonderlijke individuen zijn, afgescheiden van de rest van de wereld. Bovendien leidt deze benadering tot grote schade aan daders en de samenleving. Daarom moet de huidige aanpak van het strafrecht, waarin intentionele leedtoevoeging een grote rol speelt, worden vervangen door herstelrecht, dat draait om het herstellen van de schade en van de relatie tussen dader, slachtoffer en de maatschappij als geheel.

Opinie | Redactioneel
mei 2022
AA20220347

Verbinding in plaats van vergelding. Verslag van het congres ‘Herstelrecht door de ogen van…’

J. Bakker, P.M. Sijtsma

Op 27 juni 2022 vond aan de Maastrichtse rechtenfaculteit het congres ‘Herstelrecht door de ogen van…’ plaats. Het congres ging gepaard met de presentatie van een gelijknamige bundel waarin specialisten vanuit 27 perspectieven op het herstelrecht reflecteren. In dit artikel doen de auteurs verslag van dit congres.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2022
AA20220820

Toont alle 5 resultaten