Personen-, familie- & erfrecht 2023-2024


Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2023.

Deze bundel is speciaal opgesteld voor het (notariële) onderwijs. Dit neemt niet weg dat de bundel ook waardevol is voor de rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken in Nederland, het rapport alimentatienormen van de expertgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).
De verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld:

A. Internationale verdragen (inzake mensenrechten)
B. Algemeen
C. Procesrecht
D. De persoon(lijke staat)
E. Partnerrelaties
F. Relatie ouder-kind
G. Overlijden

Naast het geldende recht zijn cursief een aantal wetsvoorstellen opgenomen.

De regelingen die voor een grensoverschrijdende relatie moeten worden geraadpleegd zijn te vinden in de Ars Aequi Wetseditie Internationaal privaatrecht 2022 onder redactie van K. Boele-Woelki en R. ter Rele.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): M. Huijzer, W.M. Schrama (red.)

11e druk 2023

Verschijningsdatum: 02-10-2023

ISBN: 9789493333017

Pagina's: 928

erfrecht personen- en familierecht wettekst wettenbundel

Burgerlijk recht ErfrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 59,50