personen- en familierecht

Toont alle 9 resultaten

De Toekomst van het Personen-, Familie- en Jeugdrecht

Verslag van het afscheidscollege van prof.mr. M. Rood-de Boer / studiedag 'aspecten van de jeugdhulpverlening in Noord-Brabant' (KUB)

E. Florijn, T.B. Trotman

Prof.mr. M. Rood-de Boer is sinds 1971 werkzaam geweest als buitengewoon hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) en aan de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). Op 28 oktober 1988 nam zij afscheid van de RUU, op 30 juni 1989 van de KUB. Ter gelegenheid van haar emeritaat gaf mevrouw Rood twee slotcolleges getiteld 'Toekomst van het Personen-, Familie- en Jeugdrecht.1 De vakgroep Jeugdrecht van de KUB organiseerde op 30 juni 1989 een studiedag die in het teken stond van het afscheid van mevrouw Rood: 'Aspecten van de jeugdhulpverlening in Noord-Brabant'. Dit verslag is gebaseerd op de slotcolleges van mevrouw Rood en op twee inleidingen die op de studiedag werden gehouden. Onder meer de visie van prof.mr. Rood-de Boer op de algemene beginselen van het personen en familierecht komt aan bod, evenals de rol van de kinderrechter en het fenomeen van de omgangsregeling.

Verdieping | Studentartikel
december 1989
AA19890984

Familierecht geschetst (Digitaal boek)

W.M. Schrama

Post thumbnail Het Nederlandse personen- en familierecht geschetst aan de hand van schema’s, die het rechtssysteem inzichtelijk maken.

9789069168531 - 03-08-2009

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Gewone verblijfplaats in het Europees familierecht

I. Sumner

Het begrip ‘de gewone verblijfplaats’ speelt een cruciale rol in het internationale familierecht. Het is een belangrijke aanknopingsfactor in veel Haagse verdragen en in EU-verordeningen voor uitlopende aspecten van grensoverschrijdende families. Het is een begrip dat open staat voor interpretatie en is belangrijk, bijvoorbeeld omdat het kan leiden tot rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Het […]

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Giraal goed, vergoeden moet?

Het nieuwe relatievermogensrecht heeft al menig pen in beweging gezet en in dit artikel wordt aandacht besteed aan een specifieke vraag die zich in de praktijk met grote regelmaat voordoet. Thomas Subelack gaat in op de vraag wat rechtens geldt als de ene echtgenoot in privé een schenking in geld verkrijgt, die wordt overgeboekt naar […]

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het gearrangeerde huwelijk in kaart gebracht

N.N. Tahir

Naema Tahir plaatst het gearrangeerde huwelijk in het licht van het in het westen geaccepteerde ‘autonome’ huwelijk. De bijdrage is gebaseerd op haar promotieonderzoek waarin de manier waarop we aankijken tegen deze ‘vreemde’ huwelijksvorm als problematisch wordt gezien. Volgens Tahir is deze kijk tamelijk negatief en gaat het uit van een te beperkt perspectief op […]

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2022

M. Jonker

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2022 op het gebied van het personen- en familierecht.

9789493199767 - 19-10-2022

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderparticipatie in Nederland: Wat kunnen we leren van het IVRK en het EVRM?

C.R. Mol

De regering heeft laten weten dat er voorlopig weinig wezenlijke wijzigingen te verwachten zijn met betrekking tot kinderparticipatie in familiezaken. Charlotte Mol laat zien dat dit een gemiste kans is. Ze vertrekt vanuit het internationale mensenrechtelijke kader, waar artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het kind, en art. 8 EVRM een belangrijke […]

Personen-, familie- & erfrecht 2023-2024

M. Huijzer, W.M. Schrama

Post thumbnail Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2023.

9789493333017 - 02-10-2023

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Ter inleiding

W.M. Schrama

Over actualiteiten in het familierecht kan ook dit jaar weer het nodige gezegd worden. Er liggen aardig wat wetgevingsplannen op stapel in de Tweede en Eerste Kamer, zoals bijvoorbeeld het wetsvoorstel over gezamenlijk gezag bij erkenning, de veranderingen in de pensioenrechten van echtgenoten bij scheiding en de plannen om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan. De […]

Toont alle 9 resultaten