Showing 1–12 of 14 results

Aanbestedingsrecht 2020-2022

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema

Deze wetseditie bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

9789492766960 - 4-5-2020

Aanbestedingsrecht 2020-2022 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema

Bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

9789492766977 - 4-5-2020

Arbeidsovereenkomst 2020

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Deze wetseditie bevat de meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2020.

9789492766915 - 8-1-2020

Burgerlijk procesrecht 2020-2021

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2020.

9789493199040 - 25-5-2020

De Europese staatssteunregels 2020

Een handreiking voor het (praktische) gebruik van de staatssteunregels voor nationaal beleid

P.H.L.M. Kuypers, M. de Wit

Actuele selectie van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het EU-staatssteunrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2019. Deze wetseditie is meer dan een compilatie van staatssteunregels. De inleiding geeft overheden en marktpartijen structuur en kan worden gebruikt als leidraad voor toepassing van de staatssteunregels.

9789492766328 - 25-10-2019

Europees Strafrecht 2020-2021

M.M. Dolman

Deze wetseditie bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Europees strafrecht in de Nederlandse taal voor studenten en praktijkjuristen. De opgenomen instrumenten zijn gepubliceerd voor 1 mei 2019.

9789492766595 - 2-12-2019

Huurrecht 2020

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 januari 2020.

9789492766892 - 8-1-2020

Insolventierecht 2020

C.M. Harmsen

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 april 2020.

9789492766991 - 18-5-2020

Internationaal Privaatrecht 2020-2022

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele

Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

9789492766878 - 6-4-2020

Internetrecht 2020

Ars Aequi Libri

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Internetrecht zoals deze geldt op 1 januari 2020. Intellectuele eigendom E-commerce Computercriminaliteit Telecommunicatie Mediarecht en Internetgovernance De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

9789492766908 - 17-1-2020

Ondernemings- en effectenrecht 2020

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 20 januari 2020.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789492766946 - 9-3-2020

Pensioenrecht 2020

P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

Teksten zoals deze gelden op 23 januari 2020.

9789492766984 - 3-2-2020

Showing 1–12 of 14 results