Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85-374


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 5 maart 2015, gevoegde zaken C-503/13 en C-504/13, ECLI:​EU:​C:​2015:​148 (Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt – Die gesundheidskasse en Beriebskrankenkasse RWE)