Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (200) luchtrecht: vracht en passage

F.A. van Bakelen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het luchtrecht waarbij de aansprakelijkheid van een luchtvervoerder aan de orde is. Zaken die aan de orde komen bij deze rechtsvraag zijn: de grondslag van de vordering, het mogelijke oordeel van de rechter en het bestaan van jurisprudentie op het gebied van beslaglegging op luchtvaartuigen.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1991
AA19910346

De zaak HIJSM/Morré en de introductie van de gulden middenweg

A.L.M. Keirse

In 1916 wierp de Hoge Raad in HIJSM/Morré het keurslijf van alles of niets af en zette hij in het verbintenissenrecht de deur open voor proportionele benaderingen. De moderne rechtspraktijk maakt hiervan (on)dankbaar gebruik en kiest veelvuldig een middenweg tussen de tegengestelde standpunten van partijen, maar is vergeten dat het allemaal begon met deze zaak. Vandaar deze leading case in de schijnwerpers.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Juni 2021
AA20210524

Een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligersorganisaties is overbodig

J. Dekker-Dingemans, T.M. ter Horst-Wielinga

In dit artikel wordt betoogd dat het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering door een organisatie die werkt met vrijwilligers niet nodig is. Enerzijds kan de organisatie nooit (risico)-aansprakelijk worden gehouden voor de gedragingen van de vrijwilliger daar deze niet bij de organisatie in dienst zijn of werkzaamheden verricht. Anderzijds zijn de gedragingen waardoor de vrijwilliger op onrechtmatige wijze aan derden schade berokkent door diens persoonlijke AVP-polis gedekt. Omdat dit tot nu toe nog maar onduidelijk is, pleit de auteur er voor dat expliciet in de polisvoorwaarden wordt opgenomen dat schade aangericht tijdens vrijwilligerswerk gedekt wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
September 1990
AA19900525

Een historische uitspraak over gaswinning?

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 november 2017, ECLI:​NL:​RVS:​2017:​3156, nr. 201608211/1/A1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2018
AA20180315

Hand in hand kameraden: schade verhalen op voetbalvandalen

E.H. Hondius

In deze column gaat Ewoud Hondius in op het verhalen van schade op voetbalvandalen.

Opinie | Column
September 2007
AA20070652

Hulpverlening in het zeerecht

R. Cleton

Hulpverlening aan schepen is een van de typisch traditionele instituten van het zeerecht en als zodanig aan te merken als een particularisme van het zeerecht. Dit instituut is sinds 1910 geregeld in het Brusselse Verdrag inzake hulp en berging. In deze bijdrage worden het juridische karakter van hulpverlening en de voorwaarden waaronder hulploon kan worden toegekend, nader geanalyseerd. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het zogenaamde 'no cure, no pay'-beginsel. Tevens wordt het nieuwe Hulpverleningsverdrag besproken, waarin de mogelijkheid is opgenomen om aan de hulpverlener in de vorm van een bijzondere vergoeding een beloning toe te kennen voor de door hem verrichte inspanningen om schade aan het milieu te voorkomen of te verminderen.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930414

Maart 1989

Katern 30: Vervoersrecht

M.W.E. Koopmann

September 1991

Katern 40: Burgerlijk recht

G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

Maart 1992

Katern 42: Europees recht

- UL Europa Instituut

Juni 1994

Katern 51: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, R. Teijl

December 1998

Katern 69: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

Juni 2002

Katern 83: Burgerlijk recht

D.J. Beenders, C.G. Breedveld-de Voogd, P.C. van Es, B.T.M. van der Wiel, E.J. Zippro

Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoond