Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond

Ars Longa Vita Brevis Prof.dr. Willem Witteveen

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekraïne 17 juli 2014)

M.G. IJzermans, J. Monster

Post thumbnail

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
September 2014
AA20140664

De echte jurist

J.M. Barendrecht

Artikel waarin ingegaan wordt op de vaste kenmerken van iedere stereotype jurist. De jurist is een adviseur, maakt moeilijk keuzes maar als de jurist eenmaal gekozen heeft, gaat deze vol voor zijn standpunt. Ook wordt er ingegaan op de kenmerken die juristen missen.

Opinie | Opiniërend artikel
November 1997
AA19970790

De rechter veroordeeld

A. van Veen, A.J. Verheij

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de omgang van de burgers met de rechterlijke macht in Nederland en Engeland. In Engeland wordt ieder jaar een lijst van slects presterende rechters gepubliceerd in een juridisch tijdschrift. In het artikel wordt betoogd dat dit in Nederland afbreuk zou doen in het vertrouwen van de rechterlijke macht en de symboolfunctie voor het recht die rechters hebben.

Opinie | Redactioneel
Juli 1994
AA19940485

Ex qua viri boni nominantur

A.A.M. Kinneging

In dit artikel wordt betoogd dat het vigerende rechtspositivisme niet moet worden gezien als een resultante van ons ontwaken uit idealistische sluimeringen, maar juist als uitwerking van onze vergetelheid met betrekking tot een intellectuele traditie die onmisbare inzichten in ethiek en recht bevat. Omdat de ‘proof of the pudding is in the eating’, beproeft de auteur zijn stelling aannemelijk te maken door nog eens zijn licht te laten schijnen over het traditionele begrip van ‘rechtvaardigheid’, i.e. de deugd ieder het zijne te geven.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
September 1998
AA19980750

G.A. Cohen’s Political Philosophy

N. Vrousalis

Post thumbnail In deze bijdrage op de Blauwe Pagina's schrijft Nicholas Vrousalis (in het Engels) over rechtvaardigheid in de ogen van G.A. Cohen, een van de grondleggers van wat ook wel "non-bullshit Marxism" wordt genoemd.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
November 2018
AA20180868

Gombrowicz en de kevers

W.J. Veraart

Wouter Veraart schrijft in deze column over een passage uit het dagboek van de Poolse auteur Witold Gombrowicz, waarin deze verslag doet van een vreemd voorval op een Argentijns strand. De passage zou verplichte literatuur voor iedere rechtenstudent moeten zijn.

Opinie | Column
April 2012
AA20120276

Hoe moreel gerechtvaardigd is het utilitarisme nog?

W.J. Veraart

Post thumbnail In deze bijdrage wordt Benthams utilitarisme als ethische theorie besproken en langs twee lijnen bekritiseerd. Het eerste kritiekpunt betreft de calculerende, instrumentele houding van de mens tegenover zijn natuurlijke omgeving, die binnen het utilitarisme wordt verondersteld. Het tweede kritiekpunt betreft de eveneens calculerende en instrumentele wijze waarop het utilitarisme de mens zelf benadert, waardoor de morele integriteit van de mens als verantwoordelijk persoon onder druk kan komen te staan.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
September 2018
AA20180676

Maart 1991

Katern 38: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

September 1994

Katern 52: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Krom rechtspreken

M. Samadi, J.J. Valk

Rechtspreken is kiezen, maar soms wordt de rechter door de omstandigheden, de procespartijen, of de wet in zijn keuzemogelijkheden beperkt. Om tot een rechtvaardige beslissing te komen moet de rechter in zulke gevallen soms afwijken van de juridische dogmatiek. De rechtswetenschap dient nuchter om te gaan met deze ogenschijnlijke tegenstelling van theorie en praktijk. Dogmatisch muggenziften miskent de schone essentie van rechtspraak: rechterswerk is gewetenswerk.

Opinie | Redactioneel
December 2013
AA20130901

Over recht gesproken

Een inleiding tot het recht

W.P. Boor, A. Soeteman

Post thumbnail

Een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel.

9789069168296 - 20-7-2016

Over recht gesproken (Digitaal boek)

Een inleiding tot het recht

W.P. Boor, A. Soeteman

Post thumbnail

Een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel.

9789069168296 - 20-7-2016

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond