rechtspleging

Toont alle 8 resultaten

Eindelijk een maatschappelijke orde?

De voorstellen tot wijziging van de Advocatenwet

F.A.W. Bannier

Op het moment is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de Advocatenwet. Gezien de stellingname van de verschillende politieke partijen bij de bespreking in de Vaste Commissie voor Justitie ziet het ernaar uit dat het wetsontwerp zal worden aangenomen. Bijzonder hoogleraar Advocatuur Floris Bannier plaatst kritische kanttekeningen bij enkele van de voorgestelde wijzigingen.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2011
AA20110026

december 1999

Katern 73: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

december 2001

Katern 81: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

december 2004

Katern 93: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

Maatschappelijk effectieve rechtspraak als kader voor een nieuwe verhouding tussen rechter en rechtzoekenden?

R.C. Hartendorp

In dit artikel komt aan de orde wat maatschappelijke effectieve rechtspraak inhoudt en dat het als een vorm van responsieve rechtspraak kan worden gezien. De auteur duidt de opkomst van maatschappelijke effectieve rechtspraak en betoogt dat het een antwoord van de Rechtspraak is op de grotere positie die rechtzoekenden in gerechtelijke procedures hebben gekregen. Dit stelt rechters voor nieuwe vragen. Maatschappelijk effectieve rechtspraak biedt ruimte om op gezaghebbende wijze invulling te geven aan die grotere rol van rechtzoekenden

Literatuur | Oratie
oktober 2023
AA20230806

Over recht gesproken

Een inleiding tot het recht

W.P. Boor, A. Soeteman

Post thumbnail Een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel.

9789069168296 - 20-07-2016

Over recht gesproken (Digitaal boek)

Een inleiding tot het recht

W.P. Boor, A. Soeteman

Post thumbnail Een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel.

9789069168296 - 20-07-2016

Rechtspleging (Digitaal boek)

A.F.M. Brenninkmeijer

Post thumbnail Rechtspleging geeft een overzicht van de inrichting van de rechterlijke organisatie en van de wijze waarop rechters hun taak vervullen als geschillenbeslechters.

9789069162096 - 01-09-1995

Toont alle 8 resultaten