Over het behoud van het spoedeisende karakter van het kort geding in hoger beroep


Het kort geding voorziet in een grote maatschappelijke behoefte aan snel-rechtspraak in zaken met een spoedeisend karakter. Wanneer tegen het in eerste aanleg met voortvarendheid uitgesproken vonnis hoger beroep wordt aangetekend, volgt in de praktijk veelal een meer of minder tijdrovende rechtsgang die weinig verschilt van de gewone bodemprocedure. Aangetoond zal worden dat deze gang van zaken onverenigbaar is met de aard van het kort geding. Voorts zal een voorstel worden geformuleerd om te bereiken dat het hoger beroep in kort geding eveneens vlot wordt afgedaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.E. Bruning

Verschijning: februari 1996

Archiefcode: AA19960094

bodemprocedure karakter kort geding spoedeisend belang

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Verdieping Studentartikel