Toont alle 8 resultaten

Conflictenrecht en buitelands recht in kort geding

X.E. Kramer

Het kort geding is uitgegroeid tot een belangrijk en effectief middel ter beslechting van privaatrechtelijke geschillen. Wanneer een civiele zaak aanknopingspunten met meerdere rechtsstelsels vertoont, treedt het conflictenrecht in werking. De conflictenrechtelijke dogmatiek kan echter in strijd komen met de pragmatische aanpak die in de spoedprocedure centraal staat. In dit artikel zal ik trachten deze controverse te doorbreken door een oplossing aan te dragen die zowel recht doet aan de internationaal-privaatrechtelijke aspecten van de casus als de belangen die worden gediend door een snelle, doelmatige rechtsbedeling in kort geding.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
oktober 1996
AA19960612

december 2001

Katern 81: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Over het behoud van het spoedeisende karakter van het kort geding in hoger beroep

M.E. Bruning

Het kort geding voorziet in een grote maatschappelijke behoefte aan snel-rechtspraak in zaken met een spoedeisend karakter. Wanneer tegen het in eerste aanleg met voortvarendheid uitgesproken vonnis hoger beroep wordt aangetekend, volgt in de praktijk veelal een meer of minder tijdrovende rechtsgang die weinig verschilt van de gewone bodemprocedure. Aangetoond zal worden dat deze gang van zaken onverenigbaar is met de aard van het kort geding. Voorts zal een voorstel worden geformuleerd om te bereiken dat het hoger beroep in kort geding eveneens vlot wordt afgedaan.

Verdieping | Studentartikel
februari 1996
AA19960094

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 58

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 64

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 52

toegangsweigering Schengengrenscode

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 68

geen spoedeisend belang zonder uitzettingsdatum

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 73

spoedige beslissing en heropening onderzoek

Toont alle 8 resultaten