Over de grens


De afgelopen jaren is de houding van lidstaten tegenover het verdrag van Schengen sterk gewijzigd. De ooit positieve houding is omgeslagen in een behoefte van lidstaten om de openheid van de nationale grenzen zelf te bepalen. Medio 2012 heeft de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken besloten dat Schengenlanden zelf zonder tussenkomst van de Europese Commissie moeten kunnen bepalen of zij tijdelijk nationale grenscontroles uitvoeren. Dit besluit schaadt het vrije verkeer van personen, de integratie van de Europese Unie en op lange termijn ook de welvaart van de lidstaten.