Schengen

Toont alle 7 resultaten

Controles op grond van huidskleur

A.B. Terlouw

Post thumbnail

Anders dan de rechtbank op 22 september 2021 in de zaak van Amnesty International e.a. tegen de Koninklijke Marechaussee, is Ashley Terlouw van oordeel dat mensen niet mede op grond van hun huidskleur mogen worden geselecteerd voor controles op onrechtmatige binnenkomst. Die controles vinden plaats nadat personen zijn binnengekomen op de luchthaven met vluchten uit een andere EU-staat. Zij legt in onderstaand artikel uit dat de redenering dat huidskleur een aanwijzing is voor onrechtmatig verblijf onjuist is en dat sprake is van discriminatie zonder dat daar een rechtvaardiging voor bestaat. Als het gaat om rassendiscriminatie moet de rechtvaardigingstoets zo strikt mogelijk worden geïnterpreteerd.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2022
AA20220380

Demirkan t. Duitsland

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer 15 rechters) 24 september 2013, ECLI:EU:C:2013:583, zaak C-221/11 (Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2014
AA20140125

maart 1989

Katern 30: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

maart 1990

Katern 34: Vreemdelingenrecht

P. Boeles, J.D.M. Steenbergen

juni 1995

Katern 55: Europees recht

- UL Europa Instituut

Over de grens

C.D.E. Scholte, D.J. Verhey

De afgelopen jaren is de houding van lidstaten tegenover het verdrag van Schengen sterk gewijzigd. De ooit positieve houding is omgeslagen in een behoefte van lidstaten om de openheid van de nationale grenzen zelf te bepalen. Medio 2012 heeft de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken besloten dat Schengenlanden zelf zonder tussenkomst van de Europese Commissie moeten kunnen bepalen of zij tijdelijk nationale grenscontroles uitvoeren. Dit besluit schaadt het vrije verkeer van personen, de integratie van de Europese Unie en op lange termijn ook de welvaart van de lidstaten.

Opinie | Redactioneel
oktober 2012
AA20120697

Schengen en Europese integratie

De ruimte zonder binnengrenzen onder druk

G.N. Cornelisse, D. Singels

Post thumbnail

Deze bijdrage schenkt aandacht aan de herinvoering van grenscontroles binnen het Schengengebied als reactie op de komst van een groot aantal migranten in het najaar van 2015. Deze nog steeds voortdurende grenscontroles worden belicht vanuit het perspectief van het Europese recht en betoogd wordt dat de wijze waarop de lidstaten en de Europese Unie vandaag de dag vorm geven aan de ruimte zonder binnengrenzen gezien kan worden als een lakmoesproef voor Europese politieke integratie.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
februari 2017
AA20170144

Toont alle 7 resultaten