Internationaal en Europees publiekrecht

Resultaat 1–12 van de 202 resultaten wordt getoond

‘Deze keer is het anders’

De Spitzenkandidatenprocedure voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie

P.W. Post

Post thumbnail In de aanloop naar de Parlementsverkiezingen van 2014 kozen de voornaamste Europese politieke partijen ieder een Spitzenkandidat en spraken af alleen de winnende kandidaat te accepteren als Commissievoorzitter. Zo kwam, zonder wezenlijke verdragswijziging, het zwaartepunt van de benoemingsprocedure bij het Parlement te liggen. Deze bijdrage beschrijft de wordingsgeschiedenis van de Spitzenkandidaten-procedure en beschouwt deze door het prisma van constitutionele conventies.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2016
AA20160581

Aanbestedingswet 2012 en de Europese richtlijnen

E. Steyger

De aanbestedingsrichtlijnen 2004/18 en 2004/17 zijn sedert vorig jaar in de Aanbestedingswet 2012 geïmplementeerd. Deze wet voorziet in een aantal aanvullingen van de richtlijnen met name waar het gaat om de verplichting van aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit toe te passen, en de verplichting om de keuzes van de wetgever te volgen. Willen aanbestedende diensten anders handelen dan waartoe de wet poogt te dwingen, dan moeten zij dat uitleggen (het ‘comply or explain’ principe. In dit artikel wordt nagegaan of de wet niet strijdig is met het hogere recht. Dit artikel is gepeerreviewd.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140430

Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen: vervlechting van domeinen

R.S.B. Kool

Post thumbnail

Deze tweede bijdrage in de Rode draad 'Recht en seksualiteit' gaat over de aansprakelijkheid van de Staat wegens seksueel misbruik, in het bijzonder in het licht van de positieve verplichtingen. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt namelijk dat de lidstaten actief hebben te waken voor seksueel misbruik, ook wanneer dit plaatsvindt binnen betrekkingen tussen burgers onderling.

Rode draad | Recht en seksualiteit
februari 2016
AA20160132

AC-Treuhand AG v. Commissie

Welke ondernemingen vallen onder het bereik van het verbod van artikel 101, lid 1, VWEU?

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Tweede kamer) 22 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:717, zaak C-194/14 P
Betreffende een vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 6 februari 2014, AC-(Treuhand AG/Commissie).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2016
AA20160121

Achmea

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 (Slowakije/Achmea BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180527

Afscheiding van delen van EU-lidstaten

Een beschouwing vanuit internationaal- en Europeesrechtelijk perspectief

H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail

Wat is de positie van delen van EU-lidstaten die ervoor kiezen zich af te scheiden van hun ‘moederland’? Blijven zij automatisch binnen de Unie, of komen ze in een juridisch vacuüm terecht? Een eventuele onafhankelijkheidsverklaring van Schotland, Catalonië of Vlaanderen roept tal van dit soort vragen op. In onderstaande bijdrage wordt gezocht naar antwoorden op basis van de relevante internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke uitgangspunten. De auteur benadrukt tegelijk dat de formele regels maar één kant van het verhaal zijn. Als het ooit daadwerkelijk tot afscheiding van een deelregio komt, kiezen de betrokken partijen waarschijnlijk voor een pragmatische benadering, en zal men langs politieke weg oplossingen op maat uitdenken.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2014
AA20140722

Al vier eeuwen ontsnapt aan de vergetelheid

Hugo de Groot, recht en religie

J. Oosterhuis

Post thumbnail

Hoe kan het dat Grotius al vier eeuwen lang weet te ontsnappen aan de vergetelheid? Niet alleen leefde hij in een cruciale tijd voor de ontwikkeling van het moderne Nederland en Europa, maar ook speelde hij zelf een – omstreden – rol van betekenis, eerst politiek, later vooral religieus. Juist in confrontatie met strikte calvinisten heeft hij zich telkens zorgvuldig willen verantwoorden.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20211012

Alands Vindkraft AB Energimyndighet

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 juli 2014, zaak C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 (Ålands Vindkraft AB/Energimyndighet) prejudiciële beslissing

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140938

Allesbehalve komkommertijd

M.Y.A. Zieck

Door alle gebeurtenissen deze zomer – o.a. Brexit, Nice, Turkije en de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten – raakte in de media de vluchtelingencrisis wat op de achtergrond. Dit betekent echter niet dat de problemen zijn opgelost.

Opinie | Column
september 2016
AA20160614

An introduction to the disability strategy 2010-2020, with a focus on accessibility

S. Charitakis

Post thumbnail This article aims at providing an overview of the European Disability Strategy 2010-2020, with a focus on accessibility. It compares the policy objectives on disability accessibility of the current Strategy with the previous EU policies on disability. Finally, it examines the progress of the implementation of this Strategy through the analysis of two forthcoming legal instruments related to disability accessibility, the proposed Public Procurement Directives and the European Accessibility Act.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2013
AA20130028

België tegen Senegal: de verplichting om te vervolgen en-of uit te leveren

Biosecurity in tijden van vogelgriep

J. Somsen

Post thumbnail Rechtbank Noord-Holland 20 september 2013, nr. HAA 13/792, ECLI:NL:RBNHO:2013:8527 Onderzoek van de viroloog Ron Fouchier mocht niet worden gepubliceerd zonder vergunning. Die vergunningplicht vloeit voort uit Verordening (EG) 428/2009 en de mogelijke militaire of terroristische toepassing van het door Fouchier gemaakte vogelgriepvirus. Deze bijdrage analyseert de tweeërlei gebruik problematiek, het toepasselijke juridische regime en de zaak Fouchier.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140417

Resultaat 1–12 van de 202 resultaten wordt getoond