Opzet bij ziekte?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer door de werkgever. De loondoorbetalingsplicht bestaat niet in geval de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal rechterlijke uitspraken waarin het opzetcriterium op verschillende manieren wordt uitgelegd wat volgens de redacteuren tot verschillende uitspraken leidt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Giltaij, E.A.G. van Schagen

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090085

loon bij ziekte opzet rechterlijke uitspraak rechtsongelijkheid ziekte

Opinie Redactioneel