Toont alle 4 resultaten

Critical Legal Studies: over het recht als lappendeken en het ontbijt van de rechter

R. de Bock

Peter Gabel is een van de toonaangevende juristen in de Critical Legal Studies Movement, een recente stroming in de Amerikaanse rechtstheorie. De laatste jaren is er ook buiten Amerika aandacht gekomen voor het kritische denken van Critical Legal Studies. Zo wijdde de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht in 1987 haar preadviezen aan Critical Legal Studies. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste ideeën van Critical Legal Studies.

Verdieping | Studentartikel
januari 1989
AA19890002

Het is toch anders dan gedacht: executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurende stuitende werking

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 30 september 2016, nr. 15/01943, ECLI:NL:HR:2016:2222 (Pegroam/mr. X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2017
AA20170316

Motiveren (Digitaal boek)

Over het motiveren van rechterlijke uitspraken

M. Beckers, T. de Bie, L.R. van Harinxma Thoe Slooten, R.J.Q. Klomp, A. Rang

Post thumbnail Motiveren van uitspraken is een van de kerntaken van een rechter. Maar hoe doet een rechter dat eigenlijk? Wat is een begrijpelijke en overtuigende motivering?

9789069169903 - 08-06-2017

Opzet bij ziekte?

J. Giltaij, E.A.G. van Schagen

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer door de werkgever. De loondoorbetalingsplicht bestaat niet in geval de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal rechterlijke uitspraken waarin het opzetcriterium op verschillende manieren wordt uitgelegd wat volgens de redacteuren tot verschillende uitspraken leidt.

Opinie | Redactioneel
februari 2009
AA20090085

Toont alle 4 resultaten