ziekte

Toont alle 4 resultaten

Minder mensen in de WAO: bezweringsformule of beleid?

R. de Waal

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de instroom in van mensen die gebruikmaken van een WAO-uitkering. In het artikel wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op mensen die aids hebben en in hoeverre dit invloed heeft op de gebruikmaking van rechten die voortvloeien uit de WAO en de Ziektewet.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1991
AA19910231

Ontslag van de alcoholverslaafde werknemer: mag dat of niet?

E.J.A. Franssen

Post thumbnail Eén op de vier managers betrapt zijn werknemers op ongeoorloofd alcoholgebruik tijdens het werk. Er kan sprake zijn van een alcoholprobleem, waarbij werknemers zich zelfs kunnen misdragen. Kan een verslaving als een ziekte worden aangemerkt en geldt derhalve het ontslagverbod? Wat is de reikwijdte van de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van de verslaafde werknemer? Deze en andere vragen worden hieronder beantwoord aan de hand van de jurisprudentie en literatuur.

Verdieping | Studentartikel
februari 2008
AA20080122

Opzet bij ziekte?

J. Giltaij, E.A.G. van Schagen

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer door de werkgever. De loondoorbetalingsplicht bestaat niet in geval de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal rechterlijke uitspraken waarin het opzetcriterium op verschillende manieren wordt uitgelegd wat volgens de redacteuren tot verschillende uitspraken leidt.

Opinie | Redactioneel
februari 2009
AA20090085

Tijd om de regeling dienstverlening aan huis op te poetsen

M.M. Kappé, E.E. Nauta

In dit redactioneel worden drie inzichten uit empirisch onderzoek naar de effecten van de Regeling Dienstverlening aan huis besproken. De arbeidsrechtelijke bescherming van huishoudelijk personeel moet volgens de auteurs beter moet worden geregeld, nu de Regeling noch de jure noch de facto voorziet in adequate arbeidsrechtelijke bescherming van huishoudelijk personeel.

Opinie | Redactioneel
juni 2020
AA20200523

Toont alle 4 resultaten