Toont alle 8 resultaten

Herziening van de Kieswet

C. Borman

Weinigen van de ongeveer zeven miljoen kiesgerechtigden die op 21 maart 1990 zijn gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, zullen beseft hebben dat dit de eerste verkiezingen waren onder een geheel herziene Kieswet. Na een lange voorbereidingsperiode (ruim 10 jaar) en een voor een zo omvangrijk wetsvoorstel betrekkelijk korte parlementaire behandeling (2 jaar) trad met ingang van 1 november 1989 de nieuwe Kieswet in werking. Inmiddels heeft de nieuwe wet de vuurproef van haar eerste toepassing bij verkiezingen doorstaan. Hoewel het dus niet een geheel 'vers' wetgevingsproduct betreft, is het toch op zijn plaats om in deze rubriek nog aandacht aan de totstandkoming van deze wet te schenken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1990
AA19900452

Het afscheid van de dienstplicht als wettig kind van de democratie: over soldatenplicht en burgerstemrecht

S. Meuwese

Post thumbnail

Van de dienstplicht (de zwaarste burgerplicht volgens Thorbecke) is na twee eeuwen nog nauwelijks iets over. Hebben dienstplichtigen die met lijf en leden het vaderland van henzelf en van al hun medeburgers verdedigen ook hun inbreng in de besluitvorming over datzelfde vaderland? Gaan dienstplicht en stemrecht hand in hand?

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2021
AA20210044

Het Schotse referendum en het kiesrecht voor gedetineerden

R. van der Hulle

Post thumbnail Het kiesrecht voor gedetineerden is nog altijd een omstreden onderwerp binnen het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering voert al jarenlang een felle strijd tegen de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM), waaruit volgt dat een algehele, categorische uitsluiting van gedetineerden van deelname aan verkiezingen niet is toegestaan. Tegen die achtergrond werd het Britse Supreme Court gevraagd een oordeel te geven over de uitsluiting van gedetineerden van deelname aan het op 18 september 2014 gehouden Schotse referendum.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2015
AA20150454

December 2007

Katern 105: Staatsrecht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

Maart 2008

Katern 106: Constitutioneel recht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

Sweet Home Alabama voor Amerikaans kiesrecht

V. Mak

Vanuit New York schrijft prof. Vanessa Mak in 2015 iedere maand een column voor Ars Aequi. Haar eerste column gaat over de Amerikaanse mid-term verkiezingen en de rol van het Supreme Court in deze en andere verkiezingen de afgelopen jaren.

Opinie | Column
Januari 2015
AA20150026

Tweede Kamer, tweede keus?

T. Bertens, J. Tupamahu

In dit redactioneel vraagt de auteur zich af of er geen sprake van kiezersbedrog is nu er zoveel bekende politici na te zijn verkozen in de tweede kamer met vele voorkeurstemmen hun zetel opgeven en afstaan aan de partij waarvan ze lid zijn.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2002
AA20020715

Tweederangs Nederlanders?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 november 2006, LJN: AZ3202, ECLI:NL:RVS:2006:AZ3202, nrs. 200404446/1 en 200404450/1, AB 2007, 80, m.nt. P.J. Stolk. Ook wel bekend als Arubaanse kiezers II. Deze uitspraak bevat vele aspecten van constitutionele aard. Hier komen aan de orde, 1) Kiesrecht en nationaliteit, 2) Nationaal recht, gemeenschapsrecht en het EVRM, 3) De rechtsvormende taak van de rechter en 4) Rechtsherstel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2007
AA20070456

Toont alle 8 resultaten