Ontwikkelingen rond het fiscale bodemrecht en het fiscale privilege


Sinds de invoering van de oude Invorderingswet in 1845 is de sterke positie van de Nederlandse fiscus ten opzichte van andere schuldeisers regelmatig onder vuur genomen. In de laatste decennia hebben regeringen steeds beloofd te komen tot een algehele herwaardering. Nu is het dan zover.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.T.M.J. Raaijmakers

Verschijning: april 1993

Archiefcode: AA19930234

bodemrecht discussie gelijkheid van schuldeisers invordering kanttekeningen voorrang voorrecht

Belastingrecht Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel