bodemrecht

Toont alle 4 resultaten

De fiscus in het privaatrecht (Digitaal boek)

A.J. Tekstra

Post thumbnail Traditioneel gezien is de positie van de fiscus vastgelegd in fiscale en bestuursrechtelijke regels, maar de fiscus bedient zich in toenemende mate van instrumenten die privaatrechtelijk zijn. Deze ontwikkeling wordt beschreven en er wordt onderzocht in hoeverre zij positief valt te duiden, dan wel of daar grenzen aan moeten worden gesteld.

9789069165257 - 19-11-2014

Een einde aan de impasse rondom het bodemrecht van de fiscus

D.F.H. Stein

Post thumbnail

De fiscus kan bij verhaal op een belastingschuldige soms verhaal nemen op zaken van anderen dan de belastingschuldige (het ‘fiscale bodemrecht’). Dit bodemrecht werd in 1990 als tijdelijk recht ingevoerd, door het te onderwerpen aan een ‘horizonbepaling’. Door een creatieve omgang met die bepaling is het bodemrecht nog niet komen te vervallen, ondanks soms felle kritiek. De auteur bespreekt het voorstel om de horizonbepaling te schrappen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2021
AA20211105

december 1995

Katern 57: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Ontwikkelingen rond het fiscale bodemrecht en het fiscale privilege

G.T.M.J. Raaijmakers

Sinds de invoering van de oude Invorderingswet in 1845 is de sterke positie van de Nederlandse fiscus ten opzichte van andere schuldeisers regelmatig onder vuur genomen. In de laatste decennia hebben regeringen steeds beloofd te komen tot een algehele herwaardering. Nu is het dan zover.

Verdieping | Studentartikel
april 1993
AA19930234

Toont alle 4 resultaten