Ongelijkheidscompensatie door juiste wetsinterpretatie


Hoge Raad 25 april 2008, nr. 43448, ECLI:NL:HR:2008:BA3823, LJN: BA3823, JB 2008, 123, NJB 2008, P. 1303, nr. 1042

In deze belastingrechtzaak met een bestuursrechtelijke kant die uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht komt gaat de Hoge Raad in op het begrip ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ uit art. 8:42 Awb in verhouding met art. 8:29 Awb dat een geheimhoudingsrecht ten aanzien van bepaalde stukken regelt. In de noot wordt dieper op het begrip in gegaan en op de verhouding met de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: september 2008

Archiefcode: AA20080635

Hoge Raad 25-04-2008 (ECLI:NL:HR:2008:BA3823) zaaknummer: 43448

belanghebbende belasting gewichtige redenen inlichtingen inspecteur procesorde processtukken zwijgrecht

Belastingrecht Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie