Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

Belastingontwijking via geregistreerd-partnerschap voor één dag

A.O. Lubbers

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05609, ECLI:NL:HR:2013:BY0548

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2013
AA20130767

De ‘grote leugen’ in een nieuw jasje

F.J.R. van den Linden

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de invoering van de flitsscheiding. Daarbij kunnen huwelijkspartners het huwelijk omzetten in een geregistreerd partnerschap (art. 1:77a BW) en dit geregistreerd partnerschap vervolgens met wederzijds goedvinden ontbinden (art. 1:80c lid 1 sub c jo. art. 1:80d BW). De auteur betoogt op verschillende gronden dat de invoering van deze vorm van scheiding zonder dat de rechter erin betrokken wordt een kwalijke zaak is.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2001
AA20010153

Geen wettelijke basis voor ‘Koningin’ Máxima

H. Loonstein

Het Nederlandse volk zou in meerderheid wensen, dat na de eventuele troonsbestijging door Prins Willem-Alexander zijn echtgenote de titel Koningin zal kunnen voeren. In 2002 liet de toenmalige minister-president Wim Kok weten, dat de titeldiscussie pas aan de orde is als prins Willem-Alexander de troon overneemt. Dat moment komt steeds dichterbij. Hoewel de titel Prins der Nederlanden aan de echtgenoot van de Koningin bij Koninklijk Besluit kan worden verleend kan de titel Koningin aan Prinses Mxima niet zonder wetswijziging worden gegeven. Ook zal men zich er voor moeten hoeden, dat geen bij wet verboden onderscheid naar geslacht gemaakt wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2007
AA20070673

Het EHRM slaat geen nieuwe piketpaaltjes in het relatierecht.

Geen schending artikel 8 EVRM door beperking van het verschoningsrecht tot formele relaties

W.M. Schrama

Post thumbnail Het Nederlandse strafprocesrecht kent in artikel 217 aanhef en onder 3 Sv alleen een verschoningsrecht toe aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot in de derde graad en aan de (voormalig) echtgenoot of (voormalig) geregistreerd partner, maar niet aan informele samenleefrelaties. Ongehuwd samenlevende partners moeten dus getuigen, ook als dat strafrechtelijk gezien in het nadeel van hun partner is. Een zaak waarin dit zich voordeed is voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat in april 2012 uitspraak heeft gedaan. Deze beslissing staat in dit artikel centraal.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2013
AA20130281

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Zijn er verschillen tussen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap? Waarom kiezen paren vooral voor het huwelijk en wanneer kiezen zij voor het geregistreerd partnerschap? Welke paren kiezen waarvoor? Doen zich problemen in het buitenland voor met betrekking tot het gelijkgeslachtelijke huwelijk en het geregistreerd partnerschap? Hoe is de positie van kinderen geregeld die uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren? In deze bijdrage antwoorden uit het evaluatierapport betreffende de Wet opstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap.

UCERF2007071 - 15-06-2007

maart 1994

Katern 50: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 1995

Katern 57: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

juni 1996

Katern 59: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1997

Katern 64: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 1997

Katern 65: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 1998

Katern 66: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

maart 1998

Katern 66: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond