Nawoord bij nevenstaande reactie


In dit artikel gaat de oorspronkelijke auteur in op de binnengekomen reactie op een artikel over de samenvoeging van een schilderij wat al dan niet kan leiden tot zaaksvorming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.A.M. Lokin

Verschijning: maart 2009

Archiefcode: AA20090176

bestanddeel kunst reactie verkeersopvatting waarde zaaksvorming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Reactie/nawoord