Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

De bescherming van gewichtheffers, cheerleaders en menselijke kanonkogels

D.J.G. Visser

Opiniërend artikel over de destijds in te voeren wet die ziet op de naburige rechten. Volgens de auteur wordt is het onduidelijk wie beschermd worden, de kunstenaars en wat onder de definitie valt. De auteur pleit na invoering voor proefprocessen om de onduidelijkheid te voorkomen.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1993
AA19930020

De eigendom van een Jan Steen: Kanttekeningen bij een Salomonsoordeel

Reactie op 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah, een Salomonsoordeel?' van P.A.M. Lokin (UU)

R.A.M. Nachbahr

Post thumbnail In dit artikel wordt door jurist en kunsthistoricust Nachbahr ingegaan op de verdeling van de gedeelde eigendom van het schilderij 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah'. Daarbij gaat de auteur in op een artikel dat al eerder in Ars Aequi is verschenen. Aan bod komen onder andere zaaksvorming waarbij de verschillende elementen daarvan aan bod komen. De auteur betoogt dat er i.c. geen sprake van zaaksvorming kan zijn. Nachbahr benadrukt dat de kunsthistorische argumenten daarbij ook een rol spelen.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2009
AA20090172

De implementatie van het volgrecht: leuker kunnen we het niet maken, ook niet makkelijker

A. Ott

In deze opinie gaat de auteur in op het auteursrechtelijke volgrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2005
AA20050933

Draaikunst of gedraaide kunst? De dj-set als object van het auteursrecht

B. Schipper

De dj is met de opkomst van housemuziek van eenmin of meer passieve ‘plaatjesdraaier’ verwordentot een niet meer weg te denken fenomeen. Inschril contrast met het succes van housemuziek ende verschuiving van de rol van de dj staat de onderwaarderingen achterstelling van de artistiekewaarde van housemuziek en het werk van dj’s. Ditis een opmerkelijk gegeven gezien het feit dat inonze Westerse wereld juist melodie en dichtkunsthoog in het (artistieke) vaandel staan. In deze bijdragewordt het werk van een dj bezien tegen deachtergrond van het auteursrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2002
AA20020143

Geen exceptio artis, maar wel bescherming van de kunst

W. Sorgdrager

Post thumbnail In dit artikel, behorende bij de reeks recht en cultuur, wordt ingegaan op verschillende kunstuitingen en in hoeverre deze in strijd zijn met de (straf)wet en openbare orde. Doordat Nederland niet net zoals Duitsland een exceptio artis kent, hoeft de rechter over een bepaalde uiting die in het geding is niet telkens te oordelen of iets al dan niet een vorm van kunst is. Ook wordt er ingegaan op uitspraken van het EHRM die oordeelt of bepaalde beperkingen van (kunst)uitingen toelaatbaar waren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
mei 2009
AA20090294

Ius est ars boni et aequi

Kunst als grondrecht: het juridisch canvas van de kunstvrijheid

V.E. Breemen, J.M. Breemen

Post thumbnail Kunst versus censuur is een kwestie van alle tijden. Tegenwoordig beschermen diverse verdragen, die teruggaan tot de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948), de vrijheid van meningsuiting en deelname aan het culturele leven. De nieuwste toevoeging aan dit mensenrechtenkader is de specifieke ‘vrijheid van kunsten’ in het grondrechten-Handvest van de EU. Deze bijdrage schetst de internationale en Europese kaders waarbinnen kunst kan worden beschermd en beperkt, ook in de digitale samenleving.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230494

Kunst en voetbal: burgerparticipatie via een beproefd middel uit de rechtspraktijk

L.A.G.M. van der Geld

Kunst en voetbal lijken niet veel met elkaar te maken te hebben, maar ze worstelen met hetzelfde probleem: buitenlands eigenaarschap. Lucienne van der Geld heeft één juridische oplossing voor beide problemen.

Opinie | Column
april 2022
AA20220267

Kunst met een kleine letter k

Een interview met rechtbanktekenares Renée van den Kerkhof

D.A. Groenewoud, K. Heidary

Post thumbnail De samenhang tussen kunst en recht komt feitelijk bijna nergens zo sterk naar voren als bij de artistieke, getekende verslaglegging van een zitting. Rechtbanktekenares Renée van den Kerkhof beoefent het vak al bijna zeven jaar. Redacteuren Daan Groenewoud en Kimia Heidary interviewden Renée over het tekenproces, haar interesse in de rechtspraak en ervaringen in het vak, met als afsluiter de hamvraag: ‘Zijn rechtbanktekeningen kunst?’. Bekijk de timelapse video van hoe Renées zelfportret tot stand kwam:

Bijzonder nummer | Kunst & Recht | Perspectief | Interview
juli 2023
AA20230600

Nawoord bij nevenstaande reactie

P.A.M. Lokin

In dit artikel gaat de oorspronkelijke auteur in op de binnengekomen reactie op een artikel over de samenvoeging van een schilderij wat al dan niet kan leiden tot zaaksvorming.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2009
AA20090176

NBW-creatief

Ars Aequi Libri

Serie gedichten en tekeningen over het NBW door vooraanstaande juristen.

Overig | Gedicht
december 1991
AA19911100

Recht en Cultuur

H.S. Taekema

In deze bijdrage bij de reeks 'recht en cultuur' wordt ingegaan op de in de vorige uitgaven van Ars Aequi besproken kunstuitingen. Hierbij valt op dat met name films in de belangstelling stonden. De schrijver constateert dat de er met name films werden besproken waarbij het verhaal centraal staat. De schrijver trekt een parallel met recht en literatuur waarbij m.n. de talige kant van beiden. De vraag is hoe dit zit met film? Wat voegen de beelden toe aan de verbeelding van het recht? Aandacht voor verhalen en de perspectieven van waaruit die verhalen verteld worden is dus een gemeenschappelijke focus voor recht en literatuur, recht en film, en recht en populaire cultuur.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Opinie | Column
december 2009
AA20090794

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond