Curatoren Mobell/Interplan


Hoge Raad 19-12-2003, C02/196HR, ECLI:NL:HR:2003:AN7817 (Curatoren Mobell/Interplan). Ook bekend als Van Dooren q.q./Interplan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: maart 2004

Archiefcode: AA20040178

Hoge Raad 19-12-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AN7817) zaaknummer: C02/196HR

afkoelingsperiode eigendomsvoorbehoud onrechtmatige daad faillisementscuratoren

Burgerlijk recht FaillissementsrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie