Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

‘Ouders zouden verplicht moeten zijn om ter terechtzitting te verschijnen’

Interview met mw.mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn

L. Bosch, C. Mak

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht | Verdieping | Interview
oktober 2000
AA20000708

Beantwoording rechtsvraag (287) Jeugdrecht

A.P. van der Linden

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Minderjarigen in het recht
september 2000
AA20000687

De betekenis van het Internationale Kinderrechtenverdrag voor Nederland

E.M. Mijnarends

In het navolgende zullen een aantal 'karaktertrekken' van het IVKR aan de orde komen, alsmede de toegevoegde waarde van het IVKR op bestaande mensenrechtenverdragen, de toegevoegde waarde van een aantal jeugdstrafrechtbepalingen en de recente behandeling van de Nederlandse regeringsrapportage door het Kinderrechten Comité van het Nederlandse jeugdstrafrecht.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
februari 2000
AA20000082

De PIJ-maatregel belicht; behandeling via het jeugdstrafrecht

L. Bosch, C. Mak

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
april 2000
AA20000245

Inleiding

L. Bosch, D. Kaandorp, C. Mak

Inleiding bij de komende Rode Draad artikelen over 'Minderjarige in het recht'.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
januari 2000
AA20000024

Internationale kinderontvoering

M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, P. Dorhout

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
september 2000
AA20000621

Is de strafrechtelijke leeftijdsgrens aan herziening toe?

A. van Vliet

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
juli 2000
AA20000526

Jeugdcriminaliteit in groepsverband

B.M.W.A. Beke, A.Ph. van Wijk

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
november 2000
AA20000764

Kinderen hebben recht op geen seks. Seksuele exploitatie en seksueel misbruik van minderjarigen in juridisch perspectief

S. Meuwese

In deze bijdrage tracht de auteur een actueel overzicht te geven van recente ontwikkelingen rond de zedenmisdrijven waarvan kinderen het slachtoffer zijn. Hoewel kinderen niet altijd het slachtoffer, maar soms ook dader zijn zal de nadruk liggen op kinderen als slachtoffer.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
maart 2000
AA20000136

Minderjarigen in het recht

J.E. Doek

Dit artikel geeft een korte schets van wat men zou kunnen noemen de uitwendige geschiedenis van ht jeugdrecht zodat de lezer enige weet heeft van de aard en de omvang van het jeugdrecht. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de leidende ideeën in het jeugdrecht.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
januari 2000
AA20000025

Naar school? Tussen mogen en moeten, tussen recht en plicht

J.H. de Graaf

Overig | Perspectief | Perspectiefartikel | Rode draad | Minderjarigen in het recht
juli 2000
AA20000529

Rechtsvraag (287) Jeugdrecht

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Minderjarigen in het recht
april 2000
AA20000298

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond