Min en Meer


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op destijds gedane wetsvoorstellen met betrekking tot alternatieve sancties. Het gaat hierbij zowel om alternatieve sancties voor minder- als meerderjarigen. De redacteuren kijken kritisch naar beide wetsvoorstellen en gaan dieper in op de (mogelijke) gevolgen ervan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Dolman, T.B. Trotman

Verschijning: Juli 1991

Archiefcode: AA19910526

alternatieve sanctie minderjarige preventie voorwaardelijke veroordeling vrijheid

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen