vermogen

Toont alle 6 resultaten

Dividendtoerisme: de beneficial owner in verdragssituaties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 6 april 1994, nr. 28 638, ECLI:NL:HR:1994:ZC5639, BNB 1994/217. Ook bekend als marketmaker-arrest. Belastingrecht zaak met een internationale kant waarbij het gaat om de koop van dividend bewijzen en daarmee samenhangende fiscale problematiek. De Hoge Raad oordeelt als volgt: 'Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde koper van dividendbewijzen met betrekking tot reeds gedeclareerde doch nog niet betaalbaar gestelde dividenden Koninklijke Olie heeft ingevolge het verdrag met het Verenigd Koninkrijk recht op teruggaaf van 10% dividendbelasting'. In de noot wordt verder ingegaan op de dividendbelasting en de verrekening bij internationale verhoudingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940841

Een testament van notaris Van Natte

Rechtsvraag (308) Erfrecht

L.C.A. Verstappen

In deze rechtsvraag worden vragen gesteld over het familievermogensrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2003
AA20030399

Kasgeldjurisprudentie toegepast op beleggingen

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 19 januari 1994, nr. 28 646, ECLI:NL:HR:1994:ZC5570 Belastingrecht zaak waarin de Hoge Raad bepaalt dat wanneer een particuliere aandeelhouder de aandelen in een bv aan de bank verkoopt na uit de bv bepaalde beleggingen te hebben onttrokken, levert de verkoop met een beroep op fraus legis inkomsten uit vermogen op.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1994
AA19940682

maart 2007

Katern 102: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

Met de billen bloot

De (grensoverschrijdende) informatieplicht in het beslag- en executierecht

K.J. Krzeminski

Post thumbnail

Een schuldeiser moet soms zelf op zoek naar voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen van een schuldenaar. De vraag dringt zich op of het niet veel makkelijker is als de schuldenaar wordt verplicht te vertellen of, en zo ja, waar hij bronnen van inkomsten en vermogen heeft. Kan een schuldenaar worden verplicht openheid te geven over zijn inkomens- en vermogenspositie in Nederland en daarbuiten? Of mag de schuldenaar dit weigeren met een beroep op privacy of een variant op het nemo-tenetur-beginsel? Deze vragen geven aanleiding voor een korte ronde langs de wettelijke en buitenwettelijke informatieplichten in het Nederlandse beslag- en executierecht.

Opinie | Amuse
mei 2022
AA20220350

Rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars op het gebied van het personenrecht waarbij een onder curatele stelling aan de orde is van een oude vrouw.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1994
AA19940461

Toont alle 6 resultaten