beslag

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (200) luchtrecht: vracht en passage

F.A. van Bakelen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het luchtrecht waarbij de aansprakelijkheid van een luchtvervoerder aan de orde is. Zaken die aan de orde komen bij deze rechtsvraag zijn: de grondslag van de vordering, het mogelijke oordeel van de rechter en het bestaan van jurisprudentie op het gebied van beslaglegging op luchtvaartuigen.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1991
AA19910346

Beantwoording rechtsvraag (237) IPR-Burgerlijk procesrecht

Conservatoir beslag zeeschepen

R.J.C. Flach

Beantwoording van een rechtsvraag die zich bevindt op het snijvlak van IPR en burgerlijk procesrecht waarbij aan de orde komt: beslag op een (buitenlands) zeeschip, bevoegdheid van de beslagrechter en de tenuitvoerlegging van een vonnis.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1995
AA19950305

Beslag op zorgbonus

A.W. Jongbloed

Rb. Noord-Holland (vzr., zittingsplaats Alkmaar) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:233 (Ziggo c.s./X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2021
AA20210378

Gerechtsdeurwaarder: een juridisch vak met praktische kanten

J.M. Wisseborn

Post thumbnail ‘Na mijn afstuderen in 1989 aan de Rijksuniversiteit Utrecht ben ik gaan werken op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Van de precieze aard van de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder wist ik op dat moment niet veel meer dan iedere andere student. Een deurwaarder brengt dagvaardingen uit en legt beslagen, veel meer wist ik er niet van. Het vak blijkt in de praktijk veel verder te gaan dan dat. Naast de ambtelijke werkzaamheden verricht een gerechtsdeurwaarder ook een aantal niet ambtelijke werkzaamheden, hetgeen hem een aparte juridische beroepsbeoefenaar maakt.’In dit artikel vertelt John Wisseborn over zijn afwisselende werk als gerechtsdeurwaarder.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2011
AA20110396

Heb je als jurist nog geen cryptokennis? Dan is er werk aan de winkel!

L.A.G.M. van der Geld

Lucienne van der Geld legt in deze column uit waarom het voor juristen inmiddels de hoogste tijd is om kennis te hebben van cryptocurrencies.

Opinie | Column
september 2022
AA20220626

Het Land Aruba/Boeije

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 26 mei 2000, nr. R98/151HR, ECLI:NL:HR:2000:AA5960, RvdW 2000, 137C (Het Land Aruba/Boeije) In deze noot bij het arrest wordt ingegaan op verschillende zaken die spelen rondom (de opheffing van) het executoriaal of conservatoir beslag.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2001
AA20010107

juni 1991

Katern 39: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

september 2000

Katern 76: Burgerlijk recht

I. Brand, J.A.J. Peter, L. Reurich

maart 2006

Katern 98: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

maart 2006

Katern 98: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier

A.J. van der Lely

Bespreking van een proefschrift waarin onderzoek is gedaan naar de levering van zaken door middel van een waardepapier. De auteur gebruikt daarbij de algemene vermogensrechtelijke regels om tot een helder inzicht te komen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 1997
AA19970246

Met de billen bloot

De (grensoverschrijdende) informatieplicht in het beslag- en executierecht

K.J. Krzeminski

Post thumbnail

Een schuldeiser moet soms zelf op zoek naar voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen van een schuldenaar. De vraag dringt zich op of het niet veel makkelijker is als de schuldenaar wordt verplicht te vertellen of, en zo ja, waar hij bronnen van inkomsten en vermogen heeft. Kan een schuldenaar worden verplicht openheid te geven over zijn inkomens- en vermogenspositie in Nederland en daarbuiten? Of mag de schuldenaar dit weigeren met een beroep op privacy of een variant op het nemo-tenetur-beginsel? Deze vragen geven aanleiding voor een korte ronde langs de wettelijke en buitenwettelijke informatieplichten in het Nederlandse beslag- en executierecht.

Opinie | Amuse
mei 2022
AA20220350

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond